Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Pozastavení příjmu nových žádostí NZÚ

Dne 30. 6. 2023 končí podávání nových žádostí ve stávající výzvě dotačního programu Nová zelená úsporám. Do této výzvy již další zakázky z kapacitních důvodů ke zpracování nepřijímáme. Dle nových podmínek bude možné žádat o dotaci opět od září 2023. Příjem poptávek na vyřízení dotace dle aktualizovaných podmínek zahájíme opět 1. 8. 2023. V případě zájmu nás prosím od tohoto termínu kontaktujte.

V období od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 nebude možné podávat nové žádosti o dotaci. Týká se pouze nových žádostí, žádosti podané do 30. 6. 2023 bude možné zpracovávat i nadále. Pro doložení realizace tedy platí termíny určené fondem při akceptaci jednotlivých žádostí.

Od září bude Nová zelená úsporám pokračovat dle nových závazných pokynů, které dnes zveřejnil Státní fond životního prostředí.

» Přehled aktuálních informací
» Podmínky pro poskytnutí dotace od září 2023