Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

POMŮŽEME VÁM VYŘÍDIT KOTLÍKOVOU DOTACI

Plánujete výměnu starého kotle na tuhá paliva? V letošním roce máte možnost využít poslední vlny dotačního programu „kotlíková dotace“, která Vám umožní získat zpět za pořízení a instalaci nového ekologického zdroje tepla až 80 % ze způsobilých nákladů zpět (náklady na pořízení nového zdroje, instalaci, náklady na uzpůsobení kotelny, rekonstrukce otopné soustavy, revize spalinových cest atd.)

Rádi Vám s celou žádostí o kotlíkovou dotaci pomůžeme: připravíme a podáme za Vás žádost, zajistíme komunikaci s příslušným krajem, po výměně kotle si od Vás převezmeme veškeré dokumenty a požádáme na kraji o vyplacení dotace.

Za kompletní vyřízení kotlíkové dotace (i s doložením realizace po dokončení výměny starého kotle a žádosti o vyplacení) si fakturujeme 8tis vč. DPH. Fakturu vystavujeme, až když máme jistotu, že je žádost skutečně přijata na kraji. Pokud bude žádost přijata do zásobníku a nebude jistota, že Vaše žádost bude v pořadí určeném k proplacení, fakturu nevystavujeme a žádost automaticky podáváme v dalším kole.

K podání žádosti o kotlíkovou dotaci je potřeba:

–      mít kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně bez emisní třídy

–      revizní zprávu od topenáře na původní kotel (doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva),

–      fotodokumentaci starého kotle: fotky ze všech stran, nafocena všechna dvířka, tlakoměr, štítek (pokud je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín, aby bylo zřejmé, že je kotel plně funkční, a kotel z větší vzdálenosti i s kotelnou

Fotografie i revizní zprávu nám postačí poslat přes e-mail a případně Vám i poradíme, zda je fotografická dokumentace dostačující.

Výše podpory:

  • Plynový kondenzační kotel – 75 % ze způsobilých nákladů, max. 95.000, – Kč
  • Kotel výhradně na biomasu (s ručním přikládáním) – 80 % ze způsobilých nákladů, max. 100.000, – Kč
  • Kotel výhradně na biomasu (automatický) – 80 % ze způsobilých nákladů, max. 120.000, – Kč
  • Tepelné čerpadlo – 80 % ze způsobilých nákladů, max 120.000, – Kč

Dalších 7.500, – Kč je možné získat v tzv. prioritních územích, kde je zhoršení kvalita ovzduší.

V případě instalace kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinnost současně instalovat akumulační nádoby o min. objemu 55 l/kW nového kotle.

K žádosti o vyplacení kotlíkové dotace je potřeba (podává se až, když je žádost o dotaci schválená na kraji a dostanete z kraje smlouvu o poskytnutí dotace, dříve ne): 

–  doklad o likvidaci starého kotle

–  fotografie likvidovaného kotle (nejlepší je zdokumentovat cestu kotle z kotelny ven, aby bylo jasné, že jde o stejný kotel, jako je v žádosti)

–  faktury za nový kotel s položkovým rozpočtem (nebo dodacím listem),

–  doklady o zaplacení (postačí výpis z účtu),

– fotografie nového zdroje (u tepelného čerpadla fotku venkovní i vnitřní jednotky)

– v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním i fotografie akumulačních nádob, jejich štítků případně tech. listů

–  předávací protokoly, protokoly o uvedení do provozu

– zpráva o revizi spalinových cest (netýká se TČ)

–  osvědčení o získání profesní kvalifikace osoby, která prováděla instalaci nového zdroje

Zda Vámi vybraný kotel splňuje podmínky dotačního programu, si můžete ověřit na stránkách seznamu výrobků a technologií: https://svt.sfzp.cz/