Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Plánovaná výzva kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí opět přislíbilo poskytnout finanční prostředky na tzv. Kotlíkové dotace. Na výměnu starých kotlů na tuhá paliva je rezervovaná částka 3 mld. Kč, která bude rozdělena do jednotlivých krajů. Výzva ministerstva životního prostředí je určena pro kraje a měla by být vyhlášená v průběhu ledna 2019. Následně si můžou jednotlivé kraje zažádat o finanční příspěvek  na výměnu starých kotlů pro daný kraj a vyhlásit výzvu pro majitele rodinných domů. Tedy příjem žádostí bude možný až po vyhlášení dotační výzvy v daném kraji, a to v průběhu roku 2019.

O podrobnějších podmínkách dotační výzvy a vyhlášení v jednotlivých krajích Vás budeme informovat.

Co je potřeba k podání žádosti o kotlíkovou dotaci?

–     mít kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně bez emisní třídy

–      revizní zprávu na původní kotel

–      fotodokumentaci starého kotle: fotky ze všech stran, nafoceny všechny dvířka, tlakoměr, štítek (pokud je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín, kotel z větší vzdálenosti i s kotelnou, aby bylo zřejmé, že je kotel plně funkční

Pokud si nebudete jistí, zda máte svůj kotel dostatečně nafocený, můžete se na nás obrátit. Poradíme Vám, které fotky je ještě nutné udělat.

 K žádosti o vyplacení kotlíkové dotace je potřeba:

–  doklad o likvidaci starého kotle

–  fotografie likvidovaného kotle – kotel musí být zlikvidován tak, aby nebylo možné ho znovu použít tzn. musí být porušen vnější plášť i samotné kotlové těleso např. rozřezáním, rozbitím na jednotlivé články, proražení kladivem (nejlépe zdokumentovat cestu kotle z kotelny ven, aby bylo zřejmé, že se jedná o stejný kotel, jako je v žádosti)

–  faktury za nový kotel s položkovým rozpočtem nebo dodacím listem,

–  doklady o zaplacení (můžou být i výpisy z účtu),

–  fotografie nového zdroje tepla (u TČ vnitřní i venkovní jednotku, u kotlů na biomasu s ručním přikládáním i akumulační nádoby)

–  předávací protokoly, protokoly o uvedení do provozu

–  revizi spalinových cest

–  osvědčení o profesní kvalifikaci osoby, která nový zdroj tepla uváděla do provozu