Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Oprav dům po babičce – úvěry a podmínky

Dotační titul Oprav dům po babičce je výhodný díky způsobu vyplacení dotace, a to formou zálohy, od března mohou navíc žadatelé o dotaci čerpat i zvýhodněný úvěr. Nabízíme informace o úvěrech a také přehled důležitých podmínek pro získání dotace.

ÚVĚRY

Jako příležitost pro mladé rodiny nabízejí stavební spořitelny a některé banky od března 2024 k dotačnímu programu Oprav dům po babičce zvýhodněné úvěry s nízkými úroky (pro rok 2024 zastropovaný na 3,5%), s dlouhodobou splatností i více než 20 let a bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úvěry jsou určeny k pokrytí rozdílu mezi způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. Jeho výše může dosahovat až dvojnásobku výše dotace včetně bonusů. Kromě úvěrů nabízejí stavební spořitelny také poradenství k dotacím.

„V této chvíli SFŽP eviduje od spořitelen a bank zvýhodněné půjčky v celkovém objemu 33 milionů korun pro 55 klientů. Požádat si o zvýhodněný úvěr ale mohou všichni příjemci dotace v programu Oprav dům po babičce, tedy o ti, kteří podali žádost před 1. březnem 2024, ” vybízí ministr Petr Hladík.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Podmínky dotačního titulu Oprav dům po babičce se liší od základního programu Nová zelená úsporám. Jednak je kladen velký nárok na maximální snížení energetické náročnosti domu. Je potřeba počítat s výměnou oken a zateplením nejen fasády, ale i stropů, šikmin a podlah.

Dále jsou specifické i podmínky, které se týkají žadatele. Žadatel je ekonomicky aktivní osoba a zavazuje se vlastnit nemovitost po celou dobu udržitelnosti, což je 10 let ode dne doložení realizace. Žadatel ani jiný z členů domácnosti nevlastní ani nespoluvlastní jinou nemovitost určenou k bydlení a všichni členové domácnosti musí mít v podporované stavbě trvalý pobyt a užívat ji pro bydlení po celou dobu udržitelnosti.

Již jsme vyřídili několik žádostí o dotaci Oprav dům po babičce. Upozorňujeme, že je nutné dodržet zateplení navržené v projektu a energetickém výpočtu. V případě, že při realizaci nebude odpovídat zateplení podkladům a rodinný dům nesplní podmínky pro poskytnutí dotace Oprav dům po babičce, bude žadatel vyzván Státním fondem životního prostředí k vrácení finančních prostředků vyplacených formou zálohy. V takovém případě již žadatel nemůže znovu zažádat na stejné opatření z programu Nová zelená úsporám.