Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nová Výzva „Úspory energie“ pro malé, střední a velké podniky i podniky ze 100 % vlastněné veřejným sektorem

Nově vyhlášený program Ministerstva průmyslu a obchodu je zaměřený na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. V rámci tohoto programu jsou podporovány fotovoltaické systémy a fotovoltaické systémy včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu.

Výše podpory bude poskytována v rozsahu 300 tis. Kč – 100 mil. Kč. Malé podniky můžou získat podporu na FVE až 80 %, střední podniky 70 % a velké podniky 60 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí probíhá od 16.6.2017 do 16.10.2017.

Žadatelem může být malý, střední i velký podnik včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

Navrhneme pro Vaši firmu optimální fotovoltaickou elektrárnu, zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci a vyřídíme dotaci. Neváhejte se na nás obrátit.

Bližší informace k výzvě je možné nalézt na:

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-fotovoltaicke-systemy-sbez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu-vyzva-i/