Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nová výzva na úspory energií

Výzva se týká většiny podnikatelských subjektů, nově se podpora vztahuje i na ubytovací zařízení a pohostinství.

V červenci 2019 byla vyhlášena nová výzva Úspory energie – Výzva V.

Příjem žádostí byl spuštěn 16. září 2019 a ukončen bude 30. dubna 2020

Kolik lze dotací získat

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR
 • Míra podpory u projektu:
  • a) malý podnik – podpora do výše 50 % způsobilých výdajů
  • b) střední podnik – podpora do výše 40 % způsobilých výdajů
  • c) velký podnik – podpora do výše 30 % způsobilých výdajů
 • Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:
  • a) malý podnik – podpora do výše 50 % způsobilých výdajů
  • b) střední podnik – podpora do výše 40 % způsobilých výdajů
  • c) velký podnik – podpora do výše 30 % způsobilých výdajů

Kdo může žádat

 • malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu

(Jak bylo uvedeno výše, výzva se týká většiny podnikatelských subjektů, nově mohou žádat i majitelé ubytovacích zařízení a pohostinství.)

Co výzva podporuje

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

(informace čerpány z webu agentura-api.org)