Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Kotlíkové dotace jsou ukončeny

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohli žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu bylo do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť.

V roce 2019 proběhla poslední výzva k přijímání žádostí o tuto dotaci. Kapacita dotačního titulu již byla naplněna. Z tohoto důvodu nemůžeme již nové zakázky podávat. Pokračujeme ve zpracovávání již námi dříve podaných žádostí.

Od roku 2016 jsme zajistili kotlíkovou dotaci několika stovkám klientů.

V současnosti lze získat finanční příspěvek na nový zdroj tepla z dotace Nová zelená úsporám, a to za v těchto dvou případech:

Varianta č. Původní zdroj tepla Novým zdrojem tepla
1. Elektrokotel Tepelné čerpadlo
2. Lokální topidlo (krb, kamna) Plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo

Pokud splňujete některou z těchto variant, obraťte se na nás a my Vám dotaci vyřídíme.