Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Kotlíková dotace ve Zlínském kraji

Vyhlášení dotační výzvy pro obyvatele Zlínského kraje se předpokládá v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019.

Obecné podmínky pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci zůstávají stejné. Pro splnění podmínek řádného přijetí žádostí je nutné splnit následující:

  • kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně bez emisní třídy,
  • revizní zprávu od topenáře na původní kotel (doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva),
  • fotodokumentaci starého kotle: fotky ze všech stran, nafoceny všechny dvířka, tlakoměr, štítek (pokud je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín a kotel z větší vzdálenosti i s kotelnou.

Nově nebude podporován nákup kombinovaných kotlů na biomasu/uhlí se samočinnou dodávkou paliva.

Podporované nové zdroje tepla s max. výší podpory:

Tepelné čerpadlo – 80 % výdajů, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 % výdajů, max. 120 000 Kč

Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 % výdajů, max. 100 000 Kč

Plynový kondenzační kotel – 75 % výdajů, max. 95 000 Kč

V případě instalace kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinnost instalovat akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW výkonu nového zdroje.

K dotaci je možné získat bonus:

  • 7 500 Kč v případě prioritní oblasti se znečištěným ovzduším
  • 20 000 Kč při kombinaci opatření podpořených z programu Nová zelená úsporám. V tomto případě platí, že dotační bonus se připočítá k dotaci z programu Nová zelená úsporám, která může být, včetně bonusu, proplacena až po doložení realizace kotlíkové dotace

Pro více informací se na nás neváhejte obrátit. Jsme Vám k dispozici na webových stránkách, a uvedených e-mailových adresách a telefonních číslech.