Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

II. výzva kotlíkových dotací

II. výzva kotlíkových dotací

V březnu 2017 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo podmínky pro II. kolo kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje předpokládají příjem žádostí v druhé půlce roku 2017.

Ve druhém kole kotlíkových dotací již nebudou podporovány kotle s emisní třídou 3, 4 a 5. Podpořeny budou pouze kotle 1 a 2. emisní třídy.

Další změnou, oproti I. Výzvě, je povinnost doložit doklad o technickém stavu původního kotle, kvůli potvrzení emisní třídy. V případě, že kotel je již zlikvidovaný a revizní zpráva nebyla vystavena, bude moci být zpětně doložena fotografie štítku, případně čestné prohlášení.

Nově také nebude potřeba spolu s výměnou kotle realizovat tzv. mikroopatření na snížení energetické náročnosti domu. Ale bude možné kotlíkovou dotaci kombinovat s dotačním programem “Nová zelená úsporám”, kde je možnost získat finanční bonus až 40.000,-Kč.

Z dotačního programu nově nebudou podporovány kotle čistě na uhlí a kombinované kotle s ručním přikládáním. Nadále budou podporovány tepelná čerpadla, kotle na biomasu s ručním přikládáním, automatické kotle na biomasu, automatické kombinované kotle a plynové kotle. U kotlů s ručním přikládám bude muset být současně instalována akumulační nádoba.

Výše předpokládané podpory:

Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (samočinná dodávka paliva) – 75 %, max. 75 000 Kč

(převzato: https://www.sfzp.cz/clanek/193/3264/mzp-spousti-druhou-vlnu-kotlikovych-dotaci-do-kraju-posle-dalsi-3-4-miliardy-korun-na-vymenu-starych-kotlu/).