Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Fotovoltaické systémy pro firmy

Pro podnikající subjekty bude 22. března 2022 zveřejněna výzva s názvem „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“, která je zaměřena na pořízení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu od 1 kWp do 1000 kWp (včetně).
Instalaci FVE lze provést na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, apod.).
Dotace bude vyplacena ve výši 35 % na fotovoltaický systém ze způsobilých výdajů. Na systém akumulace je poskytována dotace ve výši 50 %, resp. 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.
Zároveň lze do dotace zahrnout i výdaje na zpracování realizační projektové dokumentace a inženýrskou činnost ve výstavbě. Pro bližší informace se neváhejte na nás obrátit.

Žadatel musí:

  • Vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky nebo vést oddělené účetnictví projektu.
  • Plnit povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zejména zveřejnit účetní závěrku za poslední dvě uzavřená zdaňovací období v obchodním rejstříku
  • Doložit vlastnictví nemovitosti kde bude FVE instalována nebo nájemní smlouvu či jiné smluvní ujednání.

Nutné dokumenty pro podání žádosti o podporu

  • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě nebo smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
  • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, případně části nemovitosti, např. střechy, kde bude projekt realizován.
  • Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby

Nutné dokumenty pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  • Stavební povolení s vyznačením právní moci – nutno doložit do 180 dnů od formální kontroly projektu. Doporučujeme řešit zároveň se schvalováním žádosti o dotaci.

Pozn. V případě výroben do 20 kWp (včetně) instalovaného výkonu není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude doložen uzemní souhlas/územní rozhodnutí.

Kompletní vyřízení dotace s firmou Endum CZ s.r.o.

Dovolujeme si Vám nabídnout naše zkušenosti s desítkami dotačních žádostí na fotovoltaické systémy za více než miliardu Kč.

Co Vám nabízíme (ceny bez DPH):

– Návrh vhodné velikosti fotovoltaického systému pro Vaši firmu, přizpůsobené dle množství a  průběhu spotřeby elektrické energie (1.000 Kč)

– Příprava a podání žádosti o připojení k distribuční soustavě (1.000 Kč)

– Přípravu a podání žádosti o dotaci (10.000 Kč)

– Kompletní administraci žádosti až po vyplacení dotace (3% z dotace, min. 15.000 Kč)

Neváhejte nás kontaktovat:

Ing. David Zubík, tel: 608 945 902, email: zubik@endum.cz

Mgr. Vojtěch Kubeša, tel: 604 741 216, email: kubesa@endum.cz