Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

ENERGETICKÉ ÚSPORY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY

Od 1.3.2019 je nově otevřená výzva Úspory energie pro veřejné budovy, která má za cíl snížit spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie ve veřejných budovách

Příjem žádostí:

Od 1.3.2019 – 3.2.2020

Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 % do 50 % celkových způsobilých výdajů.

V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla činí výše podpory 70 % celkových způsobilých výdajů.

Podporované projekty a aktivity:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace otvorových výplní
 • Realizace stavebních opatření, která snižují energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace fotovoltaických systémů
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Pro koho je výzva určená:

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK