Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nezařazené


Úspory energie – výzva I. Počátkem září bude vypsána dlouho očekávaná výzva na úspory energie budov ve vlastnictví podnikatelských subjektů. Míra podpory se bude pochybovat od 35 % – 55 % ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty dle velikosti podniku. Pro projekty realizované v Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královehradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji bude podpora 45 % – 65 % ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty dle velikosti podniku. Minimální výše podpory činí 0,5 mil. Kč až 200 mil. Kč. Ve druhé polovině srpna Vám přineseme bližší informace, jakmile bude......

To mě zajímá


Vážení klienti, rádi bychom reagovali na informace ohledně rychlosti kontroly a vyplacení dotace ze strany Státního fondu životního prostředí (SFŽP). SFŽP deklaruje ve výše uvedeném článku, že průměrná doba kontroly a následného vyplacení dotace je 6 týdnů. Z naší zkušenosti (řešíme stovky žádostí ročně) je realita poněkud jiná, a to zejména v posledních měsících, kdy nárůst objemu žádostí je enormní. Po doložení všech potřebných dokladů pro proplacení žádosti je doba vyřízení ze strany SFŽP 3–5 měsíců. Tato situace je způsobena různou vytížeností pracovníků na jednotlivých krajských pracovištích a přechodem na nový systém podávání žádostí,......

To mě zajímá


Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska. Proto dochází k úpravě podmínek na dotace na plynové kotle a plynové tepelné čerpadla. Zároveň vstupuje v platnost časové omezení podpory směrem k plynovým kondenzačním kotlům. VÝMĚNU ZA PLYNOVÝ KOTEL JDE ŽÁDAT POUZE DO KONCE DUBNA 2022. Plynové kotle na rodinné domy: Dotace na instalaci nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem bude poskytnuta pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022,......

To mě zajímá


Pro podnikající subjekty bude 22. března 2022 zveřejněna výzva s názvem „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace“, která je zaměřena na pořízení fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu od 1 kWp do 1000 kWp (včetně). Instalaci FVE lze provést na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, apod.). Dotace bude vyplacena ve výši 35 % na fotovoltaický systém ze způsobilých výdajů. Na systém akumulace je poskytována dotace ve výši 50 %, resp. 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy. Zároveň lze do dotace zahrnout i výdaje na zpracování......

To mě zajímá


Co potřebujeme od vás na první konzultaci pro novostavbu rodinného domu ke splnění podmínek Nové zelené úsporám? Projekt v DWG – z něho zjistíme, jaké opatření (zateplení) je potřeba k dosažení dotací: Oblast Základ – 200.000 Kč + projekt a energetický štítek 35.000 Kč Oblast Pasiv – 350.000 Kč + projekt a energetický štítek 35.000 Kč Oblast Pasiv + – 500.000 Kč + projekt a energetický štítek 35.000 Kč Od 1. 1. 2022 začaly platit nové požadavky na energetickou efektivitu novostaveb, konkrétně jde o tzv. „budovy s téměř nulovou spotřebou energie.“ Nově je potřebná užší spolupráce s energetickým specialistou,......

To mě zajímá


Co je potřeba udělat, abych mohl žádat o dotaci Nová zelená úsporám? Pokud nemáte založený identifikační prostředek, je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portálu Identitaobcana.cz. Zde jsou dvě možnosti založení pomocí bankovní identity přes CZECHPOINT Některá opatření bylo dříve možné udělat i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba zadat vše specializovaným firmám? Ano, to platí stále. Svépomoc je umožněna na rodinné domy například u zateplení, výstavby a instalací nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí in­stalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě......

To mě zajímá


Všem stávajícím klientům přejeme do nového roku 2022 příjemné a komfortní bydlení s úsporou energií a novým klientům úspěšné dokončení energetických renovací svých rodinných i bytových domů. Kolegové, zaměstnanci, děkujeme za letošní pracovní nasazení a perfektní týmovou práci. Od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022 máme zavřeno. K dispozici pro klienty budeme opět od 3. 1. 2022....

To mě zajímá


Majitelé veřejných a komerčních budov se zelenými střechami nově ušetří až 20.000,- Kč ročně za srážkovné. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje změnu vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, která zvýhodní budovy se zelenými střechami. Nově veřejné a komerční budovy ušetří přibližně 20 tisíc Kč ročně za srážkovné.  Stát tak zvýhodní jejich šetrný přístup k hospodaření s vodou. Od příštího roku budou pro zelené střechy stanoveny nižší odtokové součinitele, tudíž půjde na srážkovném výrazně ušetřit. Účinnost přílohy č. 16 týkající se srážkovného MZe navrhuje od 1. 9. 2022. Zelené střechy a fasády tvoří atraktivní prvek moderní architektury a navíc slouží......

To mě zajímá


Už v září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní parametry pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu......

To mě zajímá


Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. V následujících letech lze navíc očekávat stále delší období sucha. Implementace systémů pro šetrné hospodaření s vodou je proto nezbytná. Ušetřit lze až 40 % spotřeby pitné vody. Pro rodinné domy je otevřená dotační výzva Dešťovka. Dešťovka podporuje udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích. Motivuje vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospoda­ření s vodou a snižuje tak množství pitné vody odebírané z povrchových a podzemních zdrojů. O peníze je možné žádat na systémy, které využívají......

To mě zajímá


2. stránka z celkem 912345...Poslední »