Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

EU dotace


Technologie

V pátek 9. prosince bude spuštěn příjem žádostí do IV. Výzvy – Technologie v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tato výzva je určena pro malé podniky, jejíž hlavním cílem je podpora růstu, posílení konkurenceschopnosti a přispění k rozvoji regionů a zvýšení zaměstnanosti. Mezi podporované aktivity patří například pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Finanční podpora se nevztahuje na obnovu stávajícího zařízení. Minimální výše dotace je 1 milion Kč, naopak maximální výše je až 20 milionu Kč. Míra podpory činí až 45 % způsobilých výdajů. Příjem žádosti bude probíhat do......

To mě zajímá


Úspory energie - dotace na snížení energetické náročnosti podniku

Od 1. prosince 2016 bude probíhat příjem plných žádostí ve II. výzvě Úspory Energie v operačním programu “Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost”. Tato výzva s celkovou alokací až 20 miliard Kč poběží do března 2018. Jak již název napovídá, program je zaměřen na snížení konečné spotřeby energie u ekonomických subjektů. Finanční podpora se vztahuje na revitalizaci objektu vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení obálky budovy, zateplení střechy, výměna stávajících oken či dveří apod.), dále výměna staré neúsporné technologie za novou, vypracování projektové dokumentace a energetického posudku.  Program je určen pro malé,......

To mě zajímá


Kotlíkové dotace opět startují

Začíná druhé kolo příjmu žádostí do „Kotlíkových dotací“, ve kterých můžete vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla. Vybrat si můžete mezi automatickým kotlem na uhlí, kotlem na biomasu či pelety, kondenzačním plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem. Žádosti bude možné podávat v těchto termínech: KRAJ ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Královéhradecký 12. 9. 2016 Plzeňský 19. 9. 2016 Pardubický 3. 10. 2016 Jihomoravský Říjen 2016 Ve všech krajích je očekáván velký zájem a po zkušenostech z minulé Výzvy je možné, že peníze, které jsou k dispozici, budou během několika dnů......

To mě zajímá


2. stránka z celkem 212