Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.czKdo jsme


Náš příběh

Jsme rodinná firma, která provozuje projekčně-dotační kancelář. Zaměřujeme se na projektování návrhů energetických úspor pro rodinné i bytové domy, firmy a státní správu. Řešíme rovněž návrhy novostaveb s velmi nízkou spotřebou energie pro různé typy budov. Máme zkušenosti ve všech dotačních titulech, které lze na úspory energií čerpat, a to jak u dotací ze státního rozpočtu ČR (Nová zelená úsporám, Dešťovka), tak z Evropské Unie (IROP, OPŽP, OPPIK, Kotlíková dotace).

Pro naše klienty zpracováváme energetické projekty, energetické návrhy, energetické audity a posudky, průkazy energetické náročnosti budov PENB a zajišťujeme veškerou administrativu pro získání dotace. Poskytujeme poradenství v oblasti získání a vyřízení stavebního povolení.

Jsme partnerem Asociace energetických specialistů

Uvědomujeme si důležitost rodiny jako stavebního kamene naší společnosti, proto podporujeme organizaci DOMINO CZ, o.p.s.
U nás najdete

Individuální přístup

Každou zakázku posuzujeme jednotlivě a dle možností investora, jeho záměru a potřeb. Vybíráme vhodnou variantu řešení, tak aby byla ekonomicky výhodná.


Komplexní energetická řešení

Úspory energií řešíme z celkového pohledu, nenavrhujeme nelogická řešení, která mohou být ve výsledku finančně nevýhodná, poskytujeme více návrhů, podrobné vysvětlení, vždy se řídíme aktuálními zákonnými normami, jejichž znalost perfektně ovládáme.


Dotace od A do Z

Zajišťujeme dotace od přípravy, přes podání, realizaci až po vyplacení dotace. U evropských dotací zpracováváme pro klienty i následné monitorovací zprávy, je-li to třeba dle podmínek dotace. S námi se v dotacích neztratíte.


Kvalitu

Za naší prací si pevně stojíme.


Nestrannost

Nejsme vázání na žádného výrobce či dodavatele. Navržené typy produktů vždy vycházejí z energetické výhodnosti se zohledněním finančních možností investora a jeho potřeb. Nevnucujeme, ale doporučujeme, dle našich zkušeností. Výběr je na Vás.


Představení zakladatele

Ing. David Zubík

jednatel, energetický specialista, inženýr TZB

Studium

SPŠ stavební Valašské Meziříčí obor technická zařízení budov,
VUT Brno Fakulta stavební, obor pozemní stavby, specializace TZB
VŠB Ostrava Fakulta stavební, obor prostředí staveb
Energetický specialista č. 1479

Již během studií získával cenné informace v oblasti energetických úspor a dotačních titulů přímo v praxi. Neustále sleduje novinky a několikrát ročně se nadále vzdělává. Všichni naši projekční pracovníci prochází jeho školením a odborným vedením. Díky němu se naši projektanti stávají poměrně rychle odborníky na energetiku.

Oblast energetických úspor je nejen jeho profesí, ale i oblast zájmu, ve které se rád vzdělává, sleduje novinky a trendy.Spolupracujeme s ověřenými odborníky a firmami