Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Kotlíkové dotace jsou zpět

Už v září příštího roku začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní parametry pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

Nově se dotace soustředí na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %.

Dotována je výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.

Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021

Na kotlíky horší třídy bude možné žádat o dotace pouze do 1. září 2022!

A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Příjem žádostí od začátku roku 2022 do 1.9.2022

Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.

 Dotace až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla Maximální výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo

 

130 000

Domácnost s nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na člena domácnosti 170 900 Kč v roce 2020

– sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek

– příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové

B) Dotace pro ostatní domácnosti – NZÚ

Spuštění žádostí na přelomu září/října 2021- nově podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech

 Dotována výměna následujících zdrojů:

-starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy

-lokálních topidel

-elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Podporované typy zdrojů:

-kotle na biomasu (ruční nebo automatické přikládání paliva)

-plynové kondenzační kotle

-tepelná čerpadla

-napojení na soustavu zásobování teplem

-kombinovaná výroba tepla a elektřiny (pouze u bytových domů)

Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace RD (Kč) Max. dotace BD (Kč / b.j.)
Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel

na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000 25 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a

celosezónním zásobníkem pelet

100 000 25 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 

V současné době nepřijímáme žádosti na kotlíkové dotace, čekáme na dotační podmínky.