Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Firma a OSVČ


Kde uspořit náklady z běžného provozu firmy? Základem je najít úspory ve spotřebě energií, které jsou nezbytné pro fungování a provoz a zároveň tvoří značnou část provozních nákladů. Nejedná se pouze o zateplování budov a výměnu otvorových výplní, kterými se sníží spotřeba tepla na vytápění. Energii lze rovněž šetřit např. instalací moderních svítidel, modernizací rozvodů tepla, teplé vody a elektřiny, instalací efektivnějších zdrojů tepla včetně regulace pro zajištění optimálního provozu, využitím odpadního tepla z výroby, instalací obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaiky, solárně-termických panelů).

Ideální řešení pro Váš konkrétní případ můžeme najít po zpracování energetického auditu. Ten vyhodnotí současný stav, jakým způsobem jsou energie využívány a zjistí, kde jsou „slabá“ místa. Na základě tohoto vyhodnocení Vám nabídneme návrh několika variant úsporných opatření, která jsou pro daný provoz efektivní a ekonomicky návratné = smysluplné.

Pro realizaci těchto návrhů je následně možné využít dotační programy z fondů z Evropské unie.

Pokud máte již jasno v tom, co je potřeba udělat a které energeticky úsporné kroky učinit, a chcete na ně využít dotační podporu, je nutno zpracovat energetický posudek, který již vyhodnocuje konkrétní záměr a porovnává jej s podmínkami dotačního titulu. Ještě před přípravou žádosti tak víte, zda budete splňovat dotační kritéria. Uvidíte rovněž, jak záměr vychází ekonomicky.

Jsme specialisté na úspory energie:

 • Nabízíme Vám řešení pro úsporu ve Vašem konkrétním provozu
 • Prodiskutujeme Váš provoz, podíváme se, kde jsou největší spotřeby a slabá místa
 • Zpracujeme Vám prvotní návrh, co lze efektivně uplatnit a realizovat
 • Zpracujeme energetický audit/posudek
 • Navrhneme vhodný dotační titul, posoudíme splnění podmínek a úspěšnost jeho schválení
 • Zpracujeme žádost o dotaci a budeme ji administrovat až do proplacení na Váš účet
 • Provedeme i administraci výběrového řízení na dodavateleMŮŽETE ČERPAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Pro informace o aktuálních dotačních programech nás kontaktujte.


 • Podpora snížení energetické náročnosti podniku, obměna starých technických zařízení za nové, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, modernizace soustav osvětlení budov, systémů měření a regulace, využití odpaní energie ve výrobních procesech atd.
 • Výzva otevřená do 29.4.2019
 • Max výš dotace na projekt do výš 400 mil. Kč a na energetický posudek max. 350 tis Kč
 • Míra podpory projektu pro malý podnik 50 %, střední podnik 40 % a velký podnik 30 % ze způsobilých nákladů
 • Míra podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na výběrové řízení: pro malý podnik 80 %, střední podnik 70 % a velký podnik 60 % ze způsobilých nákladů

 • Podpora výstavby nových energeticky efektivních budov
 • Podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám
 • Výzva je otevřena do 15. 1. 2020
 • Maximální výše podpory – malý podnik 80 %, střední podnik 70 %, velký podnik 60 % ze způsobilých výdajů
 • Způsobilé výdaje se počítají pouze do výše 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku
 • V tuto chvíli není vyhlášena Výzva, její vyhlášení se předpokládá v průběhu roku 2019
 • Výše dotace – malý podnik 80 %, střední podnik 70 %, velký podnik 60 %
 • Minimální výše dotace 300 000,- Kč

 • Podpora na pořízení elektromobilů na pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu
 • Příjem žádostí bude probíhat od prosince 2018 do května 2019
 • Výše dotace – malý podnik 75 %, střední podnik 65 %, velký podnik 55 % ze způsobilých výdajů (u elektromobilů se nejedná o celkovou cenu auta, ale pouze o její část!)

ReferenceNašich klientů


Firma Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel a fotovoltaické elektrárny
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci vyplacena


Firma Wisconsin Engineering s.r.o. (Prostějov)
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel, instalace energeticky úsporných strojů
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci schválena


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit podle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner