Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz


Firma a OSVČ


Potřebujete uspořit náklady z běžného provozu firmy? Jednou z možností je najít úspory ve spotřebě energií, které jsou nezbytné pro fungování a provoz a zároveň tvoří značnou část provozních nákladů. Nejedná se pouze o zateplování budov a výměnu otvorových výplní, kterými se sníží spotřeba tepla na vytápění. Energii lze rovněž šetřit např. instalací moderních svítidel, modernizací rozvodů tepla, teplé vody a elektřiny, instalací efektivnějších zdrojů tepla včetně regulace pro zajištění optimálního provozu, využitím tepla z odpadního tepla z výroby, instalací obnovitelných zdrojů energie (např. fotovoltaiky, solárně-termických panelů).  Pro realizaci těchto návrhů je následně možné využít dotační programy z fondů Evropské unie.

Zpracujeme:

 • Návrh řešení pro úsporu ve vašem konkrétním provozu a dle vašich možností
 • Zjistíme, kde jsou největší spotřeby a slabá místa
 • Zpracujeme prvotní návrh, co lze efektivně uplatnit a realizovat
 • Zpracujeme energetický audit/posudek
 • Navrhneme vhodný dotační titul, posoudíme splnění podmínek a úspěšnost jeho schválení
 • Zpracujeme žádost o dotaci a budeme ji administrovat až do proplacení
 • Provedeme i administraci výběrového řízená na dodavatele

Ideální řešení konkrétních případů můžeme najít po zpracování energetického auditu. Ten vyhodnotí současný stav, jakým jsou energie využívány a zjistí, kde jsou ,,slabá“ místa. Na základě toho vyhodnocení vám nabídneme návrh několika variant úsporných opatření, která jsou pro daný provoz efektivní a ekonomicky návratné= smysluplné. Pokud máte již jasno v tom, co je potřeba udělat a které energeticky úsporné kroky učinit, a chcete na ně využít dotační podporu, je nutno zpracovat energetický posudek, který již vyhodnocuje konkrétní záměr a porovnává jej s podmínkami dotačního titulu. Ještě před přípravou žádosti tak víte, zda budete splňovat dotační kritéria. Uvidíte rovněž, jak záměr vychází ekonomicky.Národní plán obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva

Příjem žádostí: 22. 3. 2022

Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2022 do 13:00 hodin

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100% veřejným subjektem, subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky a podniků s oborem činnosti CZ NACE 03 (rybolov a akvakultura).

PODPOROVANÉ OPATŘENÍ

 • Podporovány jsou fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách včetně přístřešků o instalovaném výkonu od 1 kWp do 1000 kWp včetně. Kapacita baterie nesmí překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE.

VÝŠE DOTACE

 • 35% na fotovoltaický systém
 • 50% na systém akumulace (mimo Prahu)
 • 45% na systém akumulace (Praha)

Způsobilé výdaje se vypočítají dotačním vzorečkem, pomocí kterého zjistíte maximální způsobilé výdaje a výši dotace dle velikosti instalovaného fotovoltaického systému.

Další informace naleznete v článku Fotovoltaické systémy pro firmy.


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, vedlejší rozpočtové náklady
 • Projektová dokumentace fotovoltaické elektrárny – DPS – Dokumentace pro provedení stavby (Realizační dokumentace stavby – RDS), DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Inženýrská činnost ve výstavbě

OPTAK


ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady)
 • Projektová dokumentace ve stupni RDS (realizační dokumentace stavby) nebo DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)
 • Činnost odborného technického dozoru

Podporovány nejsou:

 • instalace FVE umístěné na zemi
 • instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci
 • Instalace FVE realizované veřejnými subjekty včetně subjektů v jejich 100% vlastnictví

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva (návrh výzvy)

Příjem žádostí – bude upřesněno.

Oprávnění žadatelé:

 • Podnikající fyzická osoba tuzemská
 • Veřejná obchodní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Společnost komanditní
 • Akciová společnost
 • Družstvo
 • Správa železnic, státní organizace
 • Zahraniční fyzická osoba
 • Evropské hospodářské zájmové sdružení
 • Evropská společnost
 • Evropská družstevní společnost
 • Zahraniční subjekt

PODPOROVANÉ OPATŘENÍ

 • instalace fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně/bez akumulace elektrické energie na budovách podnikatelských subjektů včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu, atp.)

 VÝŠE DOTACE

 • 35 % pro fotovoltaické systémy
 • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
 • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

ReferenceNašich klientů


Firma Rozváděče Vsetín, s.r.o.
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel a fotovoltaické elektrárny
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci vyplacena


Firma Wisconsin Engineering s.r.o. (Prostějov)
Rozsah opatření: Zateplení obálky budovy, instalace LED svítidel, instalace energeticky úsporných strojů
Zajitili jsme: Odborný posudek, žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a administraci žádosti o dotaci
Stav: Žádost o dotaci schválena


OnlinePoptávkový formulář

Kanceláře máme ve Valašském Meziříčí. Můžete nás navštívit podle domluvy. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv po celé ČR a zkonzultujeme Váš záměr.

Jméno a příjmení*

Telefon

E-mail*

Město

S čím Vám můžeme pomoci?


Nášpartner