Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Nezařazené


Z dotačního programu známého jako kotlíkové dotace mohli majitelé rodinných domů čerpat finanční prostředky na výměnu neekologických zdrojů energie do roku 2020. Podle informací Ministerstva životního prostředí budou uvolněny na navazující program pro další období 2021 – 2027 další finanční prostředky. Předpokládá se, že Státní fond životního prostředí vyhlásí podmínky dotace v polovině roku 2021. Poté proběhne příprava na úrovni krajů. Reálně tedy lze počítat s možností podání žádostí o dotace přibližně za rok. Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin. První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, bude cílena......

To mě zajímá


Náš pracovní tým je od pondělí 26. 10. 2020 na home-office, a to kvůli epidemiologické situaci a vládním doporučením. Provoz firmy není omezen, dotační programy jsou otevřeny i nadále. Jsme k dispozici na telefonu nebo e-mailu, v kanceláři je vždy někdo z nás od 8 do 12 hodin. Pokud nám chcete doručit potřebné dokumenty k vyřešení Vaší dotace v době, kdy v kanceláři nebudeme, můžete nám je poslat poštou nebo zanechat v poštovní schránce. Přijatá bezpečnostní opatření žádným způsobem neomezí samotné fungování firmy. Hodnocení, schvalování projektů a proplácení dotací Státním fondem životního prostředí......

To mě zajímá


Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohli žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Cílem programu bylo do roku 2020 snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť. V roce 2019 proběhla poslední výzva k přijímání žádostí o tuto dotaci. Kapacita dotačního titulu již byla naplněna. Z tohoto důvodu nemůžeme již nové zakázky podávat. Pokračujeme ve zpracovávání již námi dříve podaných žádostí. Od roku 2016 jsme zajistili kotlíkovou dotaci několika stovkám klientů. V současnosti lze získat finanční příspěvek na......

To mě zajímá


Výzva se týká většiny podnikatelských subjektů, nově se podpora vztahuje i na ubytovací zařízení a pohostinství. V červenci 2019 byla vyhlášena nová výzva Úspory energie – Výzva V. Příjem žádostí byl spuštěn 16. září 2019 a ukončen bude 30. dubna 2020 Kolik lze dotací získat Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR Míra podpory u projektu: a) malý podnik – podpora do výše 50 % způsobilých výdajů b) střední podnik – podpora do výše 40 % způsobilých výdajů c) velký podnik......

To mě zajímá


Od dubna 2019 startuje poslední vlna kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje budou výzvy vyhlašovat průběžně až do září 2019, a to: Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Karlovarský kraj 1.4.2019 1.7.2019 Moravskoslezský kraj 10.4.2019 13.5.2019 Olomoucký kraj 30.4.2019 4.6.2019 Královehradecký kraj 1.7.2019 11.9.2019 Liberecký kraj 15.7.2019 23.9.2019 Středočeský kraj konec dubna 2019  1.6.2019 Ústecký kraj 1 týden v červenci 16.9.2019 Bez konkrétního termínu vyhlášení výzvy a příjmu žádostí:   Termín vyhlášení výzvy: Termín příjmu žádostí: Jihočeský kraj přelom srpen/září přelom září/říjen Jihomoravský kraj  2. polovina září 2. polovina října Vysočina  září 2019 říjen 2019......

To mě zajímá


Plánujete výměnu starého kotle na tuhá paliva? V letošním roce máte možnost využít poslední vlny dotačního programu „kotlíková dotace“, která Vám umožní získat zpět za pořízení a instalaci nového ekologického zdroje tepla až 80 % ze způsobilých nákladů zpět (náklady na pořízení nového zdroje, instalaci, náklady na uzpůsobení kotelny, rekonstrukce otopné soustavy, revize spalinových cest atd.) Rádi Vám s celou žádostí o kotlíkovou dotaci pomůžeme: připravíme a podáme za Vás žádost, zajistíme komunikaci s příslušným krajem, po výměně kotle si od Vás převezmeme veškeré dokumenty a požádáme na kraji o vyplacení dotace. Za kompletní vyřízení......

To mě zajímá


Výhody zateplení domu, výměny oken, zelené střechy, instalace stínící techniky a větrací jednotky Výrazně se sníží tepelné ztráty domu, náklady na vytápění, a tím dojde k úspoře financí na provoz domu Zlepší se tepelná a pocitová pohoda v domě, díky zateplení bude na vnitřních konstrukcích vyšší povrchová teplota, proto se budete v domě cítit lépe Není nutné instalovat drahý a výkonný zdroj tepla, postačí menší výkon za nižší pořizovací cenu V případě využití dotačního programu Nová zelená úsporám můžete získat zpět až 50 % ze způsobilých nákladů souvisejících s rekonstrukcí (materiál, izolace, montáž, blower door test,......

To mě zajímá


Vyhlášení dotační výzvy pro obyvatele Zlínského kraje se předpokládá v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019. Obecné podmínky pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci zůstávají stejné. Pro splnění podmínek řádného přijetí žádostí je nutné splnit následující: kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy, případně bez emisní třídy, revizní zprávu od topenáře na původní kotel (doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího zdroje na tuhá paliva), fotodokumentaci starého kotle: fotky ze všech stran, nafoceny všechny dvířka, tlakoměr, štítek (pokud je), napojení na otopnou soustavu, napojení na komín a kotel z větší......

To mě zajímá


Vyhlášení dotační výzvy pro obyvatele Jihomoravského kraje se předpokládá v září 2019 s příjmem žádostí od října 2019. V současné době je ještě stále možné podávat žádosti i do II. výzvy, která bude uzavřena 31.3.2019, ale finanční alokace je již téměř vyčerpána a žádosti tak budou přijímány do zásobníku a podpořeny budou jen v případě uvolnění finančních prostředků. Ve Středočeském kraji je plánované vyhlášení III. výzvy na přelomu dubna a května 2019, s příjmem žádostí od 3. června 2019 Obecné podmínky pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci zůstávají stejné. Pro splnění podmínek řádného přijetí žádostí je nutné......

To mě zajímá


1. stránka z celkem 612345...Poslední »