Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Kraje, města, obce, vysoké školy a další veřejné instituce mohou až do 31.10.2019 žádat o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí ve výzvě č. 61, zaměřenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 tisíc Kč bez DPH. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu....

To mě zajímá


Řídicí orgán IROP ozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018 do 14:00. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu „Energetické úspory v bytových domech III“, která bude vyhlášena v lednu 2018...

To mě zajímá


Od 1. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotaci ve III. výzvě – Energetické úspory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě realizace zateplení objektu, lze v rámci této výzvy vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, zavést či modernizovat systém měření a regulace nebo provést modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách. Příjem žádostí bude probíhat do 30. dubna 2018. Zažádat o dotaci mohou malé, střední nebo velké podniky. Výše dotace: malý podnik – 50 % způsobilých výdajů střední podnik – 40 % způsobilých výdajů velký podnik......

To mě zajímá


BERITH & PITŘÍK "Stvořeno pro Život"

Netradiční tvary s vůní dřeva – to jsou kruhové dřevěné domy společnosti BERITH & PITŘÍK, s.r.o., nebo-li „Stvořeno pro Život“. „Když jsme poprvé vstoupili do kruhového domu, okamžitě jsme byli fascinováni tímto tvarem. Zatoužili jsme stvořit pro sebe netradiční zdravou stavbu. Nejbližší materiál našemu srdci vždy bylo a je dřevo, a tak jsme zvolili pro stavbu našeho domu právě tento materiál“ říká manažerka společnosti Stvořeno pro Život. Tato inovativní společnost navrhuje a staví domy netradičních tvarů ze dřeva. „S pojmem rodina se nám nejčastěji vybaví kruh, a proto základ našich rodinných domů......

To mě zajímá


Plánované výzvy pro 1. čtvrtletí roku 2018 v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

I. Výzva Úspory energie – FVE Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systém včetně akumulace energie pro vlastní potřebu VII. Výzva Technologie – Průmysl Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností III. výzva Inovace Inovační projekty, produktové inovace, procesní novace, organizační inovace, marketingové inovace I. Výzva Nízkouhlíkové technologie Technologie na úpravu bioplynu na bio metan a jeho vtlačení do distribuční sítě...

To mě zajímá


Podání kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je stále možné. Pokud budete potřebovat pomoc s jejím vyřízením neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme a žádost za Vás vyřídíme. K žádosti o dotaci je nutné přiložit fotografie původního kotle, revizní zprávu na kotel a doklad o vlastnictví osobního účtu. V rámci kotlíkové dotace lze žádat o výměnu původního kotle na tuhá paliva, který má 1. nebo 2. emisní třídu za nový kotel: automatický kombinovaný kotel plynový kondenzační kotel kotel na biomasu (ruční) kotel na biomasu (automatický) tepelné čerpadlo...

To mě zajímá


Projekt Liko-Noe

Liko-Noe Duší LIKO-Noe je koncept PŘÍRODNÍ TEPELNÉ STABILIZACE. Co tím míníme? Budova pracuje pouze s energiemi z přírodních zdrojů. O elektrickou energii se postará slunce, země zase o teplo či chlad. Zapomeňte na speciální strojní zařízení. Symbiotickou součástí konceptu je voda – retenčí jezero, zásobárna vody pro celý firemní areál. Liko-Noe, cesta k lepšímu světu. Věříme, že změny klimatu v posledních letech dělají starosti nejen nám. Jarní období se mění, zimy jsou bez sněhu, v létě nás sužují nezvyklá horka. Lidé v kancelářských budovách trpí horkem, nebo obklopeni technologiemi pro klimatizaci.  V budovách z oceli......

To mě zajímá


Od pondělí 17.7.2017 do 17.11.2017 jsou přijímány nové žádosti do programu Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva I, který je určený pro malé, střední i velké podniky. Dotaci je možné žádat na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo na výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Míra podpory bude tvořit až 80 % způsobilých nákladů pro malé firmy, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky. Maximální výše je 200 tisíc euro. Součástí......

To mě zajímá


Moravskoslezský kraj ve čtvrtek 29.6.2017 vyhlásil 2. kolo kotlíkových dotací. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře od 5. září 2017. V nové výzvě lze podpořit výměnu kotle na tuhá paliva za: tepelné čerpadlo, automatický kotel na biomasu, kotel na biomasu s ručním přikládáním, plynový kondenzační kotel a automatický kotel na uhlí a biomasu. Celkem bude přijato 10 000 žádostí a z toho 8 660 bude podpořeno v tomto kole. Zbytek přijatých žádostí bude uloženo do zásobníků a podpořeno v dalším kole kotlíkových dotací. V rámci výzvy bude možné vyměnit pouze kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které mají 1. a 2. emisní......

To mě zajímá


Ministerstvo životního prostředí bude nově podporovat pořízení solárních fotovoltaických elektráren s vyšším výkonem, a to dotací až 150.000 Kč (doposud to bylo kolem 100.000 Kč pro menší systémy). Zároveň podpoří i žadatele, kteří již v minulosti o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu žádali, aby mohli své systémy rozšířit a zefektivnit. Další novinkou bude propojení žádostí o NZÚ s kotlíkovou dotací. Žadatelé, kteří zažádají ve 2. kole kotlíkových dotací o nový kotel a poté zažádají o dotaci na zateplení, tak můžou získat příspěvek navíc až 40.000 Kč. Zároveň bude stále platit bonus 7.500 Kč pro rodinné......

To mě zajímá


5. stránka z celkem 7« První...34567