Svěrákova 37/5
75701 Valašské Meziříčí
Asistentka
+420 605 291 839, info@endum.cz

Aktuality


Od 1. března 2018 je možné podávat žádosti o dotaci z programu OPŽP pro majitele budov, které slouží pro veřejné účely, jako jsou školy, nemocnice nebo úřady. Výzva je tedy nejvíce orientovaná na obce a města, které mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu oken a dveří, rekuperaci, nový zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, které by vedly ke snížení energetické náročnosti budov. Příspěvek lze získat i na dílčí opatření, nemusí se nutně týkat kompletní rekonstrukce objektu. Nová výzva může pokrýt 35 – 50 % způsobilých výdajů v závislosti na......

To mě zajímá


Od podzimu 2017 je možné kombinovat projekty vyhlášené ministerstvem životního prostředí. Při podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a současném podání žádosti o kotlíkovou dotaci je možné zažádat o bonus až 40 000,- Kč za kombinování obou ekologických úspor energie. Bonus se vyplácí společně s prostředky z NZÚ po vyplacení kotlíkové dotace. Dále byla přidána podpora pro instalace solární fotovoltaické elektrárny s využitelným ziskem až 4000 kWh/rok.  Na ně je možné čerpat až 150.000 Kč. Kromě nových žadatelů mohou požádat o dotaci i ti zájemci, kteří na solární systém žádali již v minulosti a chtějí systém......

To mě zajímá


Na začátku nového roku byl spuštěn příjem žádostí do programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu s příjem žádostí od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018. O tuto podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky a na jeden projekt je možné získat dotaci 300 tis – 100 mil. Kč. V případě malých podniků se jedná o podporu do výše 80 % způsobilých nákladů, u středních podniků 70 % způsobilých nákladů a pro velké podniky 60 % způsobilých nákladů. Podporu je možné získat na instalaci fotovoltaických systémů......

To mě zajímá


Od 2. února 2018 bude probíhat příjem žádostí o finanční podporu v 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III. Mezi hlavní podporované aktivity patří: • zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí • výměna otvorových výplní a výdaje přímo související s touto výměnou • výměna střešní krytiny • instalace exteriérových prvků stínění • renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů, v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními • sanace zdiva a statických poruch, v případě, že souvisí s podporovaným opatřením •......

To mě zajímá


Pro stavitele nových rodinných domů, bytových domů, administrativních budov atd. jsme spustili nové webové stránky: http://www.cestakdomu.cz   Nově Vám nabízíme: vypracování kompletní projektové dokumentace energetické posouzení a optimalizace budovy vyřízení dotace z programů Nová zelená úsporám, OPPIK od podání žádosti po vyplacení peněz na Váš účet veškerou komunikaci s úřady včetně vyřízení stavebního povolení (stavební úřad, životní prostředí, hygiena, hasiči…) samotnou realizaci výstavby Neváhejte se nás obrátit s Vašimi dotazy, rádi Vám odpovíme.  ...

To mě zajímá


V úterý 5. prosince 2017 byly v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášeny výzvy VI a VII v programu Technologie. Výzva VI je určena pro začínající podniky. Podpora v maximální výši 45 % způsobilých výdajů je poskytována pro malé začínající podniky s podnikatelskou historií maximálně 3 roky. Finanční příspěvek se vztahuje na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do 224 999 Kč. Celkové výdaje projektu musí být nižší než 500 000 Kč bez DPH, jestliže je......

To mě zajímá


Kraje, města, obce, vysoké školy a další veřejné instituce mohou až do 31.10.2019 žádat o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí ve výzvě č. 61, zaměřenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu. Minimální výše způsobilých výdajů je 100 tisíc Kč bez DPH. Podpora je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. Za způsobilé výdaje jsou považovány stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu....

To mě zajímá


Řídicí orgán IROP ozhodl o prodloužení příjmu žádostí v 37. výzvě z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín 12. 1. 2018 do 14:00. Důvodem prodloužení termínu je zajištění návaznosti na plánovanou novou výzvu “Energetické úspory v bytových domech III”, která bude vyhlášena v lednu 2018...

To mě zajímá


Od 1. listopadu 2017 je možné podávat žádosti o dotaci ve III. výzvě – Energetické úspory Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kromě realizace zateplení objektu, lze v rámci této výzvy vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, zavést či modernizovat systém měření a regulace nebo provést modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách. Příjem žádostí bude probíhat do 30. dubna 2018. Zažádat o dotaci mohou malé, střední nebo velké podniky. Výše dotace: malý podnik – 50 % způsobilých výdajů střední podnik – 40 % způsobilých výdajů velký podnik......

To mě zajímá


5. stránka z celkem 8« První...34567...Poslední »